Hyppää sisältöön
Pulpetti-verkkotyöpöytäBlogiOta yhteyttä
Pulpetti-verkkotyöpöytäBlogiOta yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tämä on Ritta.fi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.1.2023. Viimeisin muutos 16.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Ritta.fi
Y-tunnus: 3235836-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Roni Äikäs
Sähköposti: [email protected]
Osoite: Kalliokatu 4, 42100 JÄMSÄ
Puhelinnumero: 040 219 0030

3. Rekisterin nimi
Yrityksen yhteydenottorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

suostumus (yhteydenoton välitys)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:

nimi
kunta/organisaatio
sähköpostiosoite

Mikäli käyttää verkkosivujen chat-palvelua, ylläolevien henkilötietojen lisäksi tallennetaan:

viestit
paikallaolotieto (online / offline)
IP-osoite
analytiikkatietoja (laitetyyppi, maa, käyttöjärjestelmä, selain, kieli, aikahyövyke, vieraillut sivut)
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yhteydenoton yhteydessä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Chat-palvelun mahdollistamista varten tietoja käsittelee ranskalainen Crisp IM SAS käyttäjän suostumuksesta tietosuojaselosteensa mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pulpetti-verkkotyöpöydän tietojenkäsittely

Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen tietojenkäsittelijänä, ei rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjänä toimii aina opetuksen järjestäjä.

Kerättävät tiedot ja käyttötarkoitukset:

TietoKäyttötarkoitus
Koko nimiMPASSid-tunnistautuminen, käyttäjän yksilöinti
KoulukoodiMPASSid-tunnistautuminen
Rooli (oppilas, opettaja, ylläpitäjä…)MPASSid-tunnistautuminen, järjestelmän toiminnan mahdollistaminen
MPASSid-tunnisteMPASSid-tunnistautuminen
LuokkaMPASSid-tunnistautuminen
Luokka-asteMPASSid-tunnistautuminen
OppijanumeroMPASSid-tunnistautuminen
Henkilötunnus (vain mikäli Wilma-integraatio käytössä)WilmaSSO-tunnistautuminen
Salataan erillisellä salausavaimella, ei mahdollista nähdä järjestelmässä
Tunniste käyttäjärekisterissä (Puavo, M365)Käyttäjän kirjaaminen Pulpetti-palveluun

Suojaus

Tiedot ovat teknisesti suojattu palomuurien sekä salauksen avulla. Tietoihin pääsee käsiksi vain palvelinkeskuksen sisäverkosta ylläpitotunnuksia käyttäen, eivätkä ne ole saatavilla ulkoverkosta käsin.

Tuotteet

Pulpetti-verkkotyöpöytä

Made in Jämsä with ☕ & ❤️

© 2022 Ritta.fi. Kaikki oikeudet pidätetään.
Y-tunnus 3235836-5

Verkkosivun kehittäjät ja lisenssit